Bijdragen van Tom Mulder
Geheugen van de Amsterdamse tram

<< terug naar index Tramcolumns

volgende column >>

Tramcolumn 132

Share |

VEEL VERKEERDE BESLISSINGEN (241011)
door en met foto's (tenzij anders vermeld)van Tom Mulder -
tommulder@amsterdamsetrams.nl

Hoe kon het GVB toch besluiten om de fraaie 725-ers zo te laten bouwen, dat er onnoemelijk veel gebreken te voorschijn kwamen? Ik heb al vaker over de verkeerde 725-ers geschreven, maar zoals je ziet, zitten de teleurstellingen erg diep. En waren de 725-fouten wel GVB-fouten of kreeg de fabrikant Linke-Hofman-Busch (LHB) te veel de vrije hand bij de fabricage?


vergroot

vergroot

Waren al die constructiefouten een combinatie van verkeerde besluiten bij zowel het GVB als bij LHB? Hoe kunnen onbegrijpelijk verkeerde maten van de bestuurderscabines ontstaan bij een groot traditioneel vervoerbedrijf en een fabrikant met een lange traditie? Hoe ontstond de zwakke constructie van de koppen van de 725-ers, het gebruiken van een verkeerde staalsoort, zodat de eerste 725-ers na slechts 15 jaar in dienst te zijn geweest al werden afgevoerd? Een kleine revisie na het ongeveer 25-jarig bestaan van de trams vond plaats, terwijl al heel wat trams van de serie door de slechte kwaliteit waren afgevoerd? Het noodzakelijk verwijderen van de dakreclameborden omdat ze bijna vanzelf naar beneden kwamen door uitgebreide roestvorming. Ik zou nog wel een uurtje kunnen doorgaan!
Binnen het GVB heeft menigeen zich ook verbaasd over de slechte kwaliteit van de 725-ers en men verbaasde zich onder meer over het feit, dat de meeste uitstapdeuren enkelvoudig werden uitgevoerd, terwijl het GVB van velen toch heel andere adviezen kreeg.


vergroot

vergroot

De deuren hadden dubbel moeten worden uitgevoerd voor een betere passagiersdoorstroming. Helemaal overeenkomstig met de oorspronkelijke buitenlandse voorbeelden voor de trams. De slechte kwaliteit van de multiplex vloeren is ook onbegrijpelijk, die bij sommige trams na net 20 jaar ervoor zorgden dat ze gedeeltelijk weg gingen rotten? Uiteraard is er tussen het GVB en LHB veel contact geweest over alle 725-problemen, die er tenslotte voor zorgden, dat er daardoor bij LHB mensen werden ontslagen. Bij het GVB werd tenslotte besloten, dat men bij het GVB in de toekomst een beter toezicht zou houden bij de bouw van nieuwe trams! Het leven van de LHB-ers is opvallend kort geweest vergeleken met het leven van de eerder in Nederland gebouwde GVB-trams. Natuurlijk zijn de 901-920 en de 817-841 fraaie trams.......Maar het bleek een grote vergissing om te besluiten de traditionele en later opnieuw toegepaste besturing van de trams met de voeten te laten plaatsvinden! Ik vraag me af hoe zo’n beslissing kon worden genomen.


vergroot

vergroot

Er bestond in Amsterdam geen enkele traditie met voetbesturing. Natuurlijk werkt voetbesturing erg goed! Maar zonder een traditie en wisselend materieel met een andere besturing en de ondermeer zeer opvallende Amsterdamse stratenloop, zeker in de binnenstad, zorgden voor een risicovolle trambesturing. Die ervoor zorgde, dat de trams met voetbesturing opvallend veel schades door ongelukken kregen. Natuurlijk ben ik niet kritisch tegenover het personeel, maar sommige bestuurders gingen tijdens het rijden met de trams met voetbesturing te vaak andere dingen doen, zoals het inpakken van hun bedrijfstassen, als deze bestuurders bezig waren aan hun laatste rit! Waardoor regelmatig te grote risico’s werden genomen tijdens het rijden omdat de aandacht voor het rijden verslapte. Natuurlijk praat ik hier niet over het risico van aanrijdingen in het algemeen, maar een tram blijft een vervoermiddel waarin vaak veel personen een groot risico lopen!

Eventuele fouten voorbehouden (red.)

 
<< terug naar index Tramcolumns

volgende column >>

omhoog

laat een berichtje achter

 

Bezoekersteller

eXTReMe Tracker