Trams in de Baarsjes en Bos en Lommer
Geheugen van de Amsterdamse tram

<< Naar index van Erik Swierstra

Share |

TRAMS IN DE BAARSJES EN BOS EN LOMMER
Erik Swierstra
contact e-mailadres:
erikswierstra@amsterdamsetrams.nl

De wijken (tussen 1990 en 2010 stadsdelen) De Baarsjes en Bos en Lommer in Amsterdam-West zijn voor het grootste deel gebouwd tussen 1920 en 1940. Voor 1921 was het gebied ten westen van de Kostverlorenvaart deel van de gemeente Sloten, die per 1 januari 1921 door Amsterdam werd geannexeerd. In de jaren twintig vond in het oostelijkste deel van de Sloterpolder veel woningbouw plaats volgens het door Berlage ontworpen Plan West.


Het Mercatorplein kort na de bouw in 1926, met de kenmerkende door Berlage ontworpen toren en het eindpunt van tramlijn 7.
Prentbriefkaart; einde jaren twintig.

Over de in 1913 gebouwde Kinkerbrug in het verlengde van de Kinkerstraat gingen per 5 juni 1924 de eerste elektrische Gemeentetrams rijden in de nieuwe stadsuitbreidingen. De lijnen 7 en 17, die tot dan toe hun eindpunt aan het einde van de Kinkerstraat hadden, passeerden over de draaibrug de Kostverlorenvaart om meteen daarna rechtsaf de nog jonge Witte de Withstraat in te rijden.


De Kinkerbrug na de vernieuwing in 1937 met op de achtergrond de Ambachtsschool, tegenwoordig ‘Het Sieraad’, op de brug trams van de lijnen 7 en 17.

Prentbriefkaart; einde jaren dertig.

Ruim 75 jaar later doet lijn 7 dit nog steeds. Aanvankelijk lag het eindpunt aan het einde van deze straat nabij de Krommert. Hier passeerde Haarlemse Tram al sinds 1904 over de geheel vrije baan van de Admiraal de Ruijterweg. In dit artikel blijven de trams die al voor 1924 naar Sloterdijk reden (de Haarlemse Tram en de tram van het Nassauplein naar Sloterdijk) buiten beschouwing.


De pas ingestelde spitslijn 27 in zijn eerste week op de halte aan het eind van de Hoofdweg bij het Surinameplein. Deze lijn reed de eerste vijf jaar met tweeassige tramstellen. Hier motorwagen 442 en bijwagen 748; 14 september 1962.
Foto: Tj.E. Swierstra.

Al drie jaar later was de bebouwing van Plan West zover in westelijke richting gevorderd dat de lijnen 7 en 17 per 14 juli 1927 vanaf de Witte de Withstraat linksaf hun weg vervolgde via de Jan Evertsenstraat naar het Mercatorplein, waar het nieuwe eindpunt kwam.


In september 1967 deden de eerste drieassers zonder conducteur op de motorwagen hun intrede op lijn 27. Vanwege de rode voorkant kregen deze al spoedig de bijnaam ‘Bloedneus’. Motorwagen 530 en bijwagen 959 op het Surinameplein; 12 september 1967.
Foto: Tj.E. Swierstra.

Vier maanden later kwam de volgende uitbreiding. Lijn 13 die, komende vanaf de Czaar Peterstraat – via het Centraal Station en de De Clerqstraat naar de Frederik Hendrikstraat reed, ging nu de De Clerqstraat geheel uitrijden en via de Wiegbrug en de Admiraal de Ruijterweg naar de Krommert, om daar af te buigen naar de Jan Evertsenstraat en vervolgens door te gaan naar het Mercatorplein.


De laatste rit voor de verdwijning van het lijnnummer 27 werd met een tweeassig tramstel uitgevoerd. Motorwagen 464 en bijwagen 721 op de Postjesweg bij de Witte de Withstraat; 15 oktober 1971.
Foto: Erik Swierstra.

Tussen de De Clerqstraat en de Krommert reed al 23 jaar de Haarlemse Tram op smalspoor en nu werd ook dit deel in navolging van het traject tussen Spuistraat en Bilderdijkstraat drierailig voor de normaalsporige Gemeentetram en de metersporige Haarlemse Tram. Omdat lijn 13 nu ook door de Jan Evertsenstraat reed, kon lijn 17 hier verdwijnen en ook vanaf 3 november 1927 via een nieuwe route vanaf de Kinkerbrug over de Postjesweg en Hoofdweg naar het Surinameplein gaan rijden. Hiermee had het tramnet in de Admiralenbuurt ongeveer de vorm gekregen die nu nog bestaat.


Vanaf 1971 reed lijn 17 de route van de vroegere spitslijn 27, maar dan dagelijks, de hele dag. Wel bleven er aanvankelijk drieassige stellen rijden, nu met grote filmkast, en stempelautomaten. Motorwagen 892 en bijwagen 958 op de Postjesweg bij de Hoofdweg; 10 april 1973.
Foto: Erik Swierstra.

Omdat lijn 13 op het gedeelte Centraal Station – Mercatorplein veel drukker werd dan op het oorspronkelijke traject Czaar Peterstraat – Centraal Station, werden vanaf 8 december 1927 op drukke uren extra trams ingezet op het westelijke deel van deze lijn, onder de aanduiding 13s.


Van 1927 (met onderbrekingen) tot 1989 had lijn 7 zijn eindpunt op het Mercatorplein. De keerlus verdween in 1995. De pas geel geschilderde gele gelede wagen 669 op het plein, met zicht op de Hoofdweg; 23 januari 1974.
Foto: Erik Swierstra.

Op 13 juni 1929 kwam er nog een vierde tramlijn bij in de nieuwe buurt, de nieuw ingestelde lijn 12 (derde met dit lijnnummer) ging rijden vanaf het Mercatorplein via de Hoofdweg – Postjesweg – Kinkerstraat – Bilderdijkstraat – Ceintuurbaan naar de Amstellaan in de Rivierenbuurt. Deze lijn was in feite een voorganger van de huidige lijn 12.


Speciaal voor de ingekorte lijn 17 was in 1971 een keerlus in het plantsoen van het Surinameplein aangelegd. Tot 1988 had lijn 17 hier zijn eindpunt. Twee gele gelede wagens, de 694 en 704, op de standplaats; 25 april 1975.
Foto: Erik Swierstra.

Omdat het op het Mercatorplein met drie tramlijnen wat druk werd kreeg lijn 13 per 12 september 1929 een nieuw eindpunt op de Hoofdweg ten noorden van het plein. Op 31 oktober 1929 nam lijn 7 het eindpunt van lijn 13 en kregen de lijnen 12, 13 en 13s hun eindpunt op het Mercatorplein. Op 22 oktober 1930 werd lijn 12 echter naar de Hoofdweg ten zuiden van het plein verbannen.


Lijn 17 op de rotonde van het Surinameplein, met uitzicht op het carillon op de hoogbouw. Gelede wagen 680 buigt naar links af richting Hoofdweg; 13 maart 1978.
Foto: Erik Swierstra.

Nadat de op dat moment bestaande lijn 19 op 15 januari 1931 was opgeheven kreeg lijn 13s per 12 februari 1931 het lijnnummer 19, inclusief de lijnkleur wit-rood, toebedeeld. Op 1 januari 1932 vond in het kader van bezuinigingen als gevolg van de economische crisis een grote uitdunning in het tramnet plaats. Maar liefst vijf van de 25 tramlijnen werden opgeheven. Hiertoe behoorden ook de lijnen 12 en 19 van het Mercatorplein.


Drieassig tramstel met motorwagen 925 en bijwagen 994 op lijn 13 op de Hoofdweg bij het Bos en Lommerplein. Deze lijn reed hier van 1950 tot 1989. De situatie is sinds 2003 flink gewijzigd; 13 maart 1978.
Foto: Erik Swierstra.

Tevens werd lijn 13 in tweeën geknipt: alleen op het westelijke deel tussen Centraal Station en Mercatorplein bleef lijn 13 bestaan, op het oostelijke deel naar de Czaar Peterstraat kwam nu in nieuwe lijn 19 te rijden. Daarmee was de lijnkleur met de blauw-witte vierkantjes die volgens de verhalen gerelateerd was aan de Oostelijke Eilanden nu verhuisd naar het westen van de stad. Eigenlijk had met de lijnnummers moeten omwisselen: lijn 13 tussen Centraal Station en Czaar Peterstraat en lijn 19 tussen Centraal Station en Mercatorplein. Lijn 13 was een veel drukkere lijn dan lijn 19.


Sinds 1927 (met onderbrekingen, van 1944 tot 1947 en van 1956 tot 1962) rijdt lijn 17 over de Hoofdweg tussen de Postjesweg en het Surinameplein. Gelede wagen 693 bij de halte Corantijnstraat; 9 mei 1978.
Foto: Erik Swierstra.

Omdat er nu weer meer ruimte was op het Mercatorplein werd lijn 7 per 28 juli 1932 weer verlegd naar dit plein, zodat weer kon worden rondgereden, in plaats van het kopeindpunt op de Hoofdweg.


Een karakteristiek punt in het Amsterdamse tramnet is de krappe boog op de hoek van de Witte de Withstraat en Jan Evertsenstraat, hier met drieassig tramstel 892 + 984; 23 april 1979.
Foto: Erik Swierstra.

De oude Kinkerbrug uit 1915 was in 1936 aan vervanging toe. De oude draaibrug werd vervangen door de nog bestaande basculebrug. Tijdens de bouwwerkzaamheden konden de lijnen 7 en 17 er niet over heen en werden daarom per 11 augustus 1936 tijdelijk ingekort tot de Kinkerstraat (keerlus Borgerstraat – Lootsstraat). Op het vervallen traject werd een tijdelijke tramlijn 15 ingesteld, die het Mercatorplein, via de Witte de Withstraat en Postjesweg verbond met het Surinameplein. Hiertoe waren een tijdelijke verbindingsbogen aangelegd tussen de Witte de Withstraat en Postjesweg. Ruim een jaar later was de nieuwe brug gereed en per 24 september 1937 verdween lijn 15 weer (voorgoed als tram) en gingen de lijnen 7 en 17 weer hun oorspronkelijke routes rijden.


Lijn 7 rijdt sinds 1927 vrijwel onafgebroken door de Witte de Withstraat. Gelede wagen 654 halverwege de straat, tijdens spoorvernieuwingswerk; 23 april 1979.
Foto: Erik Swierstra.

Op 9 oktober 1944 kwam het gehele tramverkeer in Amsterdam wegens brandstofschaarste stil te liggen. Na de bevrijding gingen op 18 juni 1945 weer de eerste tramlijnen een beperkte dienst rijden. Hiertoe behoorden ook de lijnen 7 en 13, die weer op hun oude route terugkeerden. Omdat lijn 17 nog niet reed ging lijn 7 voorlopig via de Postjesweg en Hoofdweg naar het Mercatorplein. Lijn 17 was er pas bijna twee jaar later weer bij, op 23 januari 1947, toen er weer voldoende trams beschikbaar waren. Lijn 7 kon toen weer terugkeren naar de Witte de Withstraat.


Een mooie cijfercombinatie vormt gelede wagen 777 op lijn 7, hier op de halte bij de Mercatorstraat in de Jan Evertsenstraat; 25 maart 1980.
Foto: Erik Swierstra.

In 1950 kon eindelijk de eerste uitbreiding van het tramnet na de oorlog gerealiseerd worden. Lijn 13 werd per 20 juli 1950 vanaf het Mercatorplein via de Hoofdweg naar het Bos en Lommerplein verlengd naar de nog in aanbouw zijnde wijk Bos en Lommer. Dit was een voorbode op een nog grotere verlenging in westelijke richting; op 30 september 1954 ging lijn 13 door naar Slotermeer via de Bos en Lommerweg, Burgemeester de Vlugtlaan en Slotermeerlaan.


De Opstandingskerk, beter bekend als de ‘Kolenkit’ domineert sinds 1957 het Bos en Lommerplein. Gelede wagen 608 op lijn 13 op het in 1966 in gebruik genomen viaduct over de Einsteinweg (Ringweg A10); 7 januari 1981.
Foto: Erik Swierstra.

In die tijd was er ook het plan om lijn 7 vanaf het Mercatorplein in westelijke richting te verlengen, deze zou volgens de plannen in 1955 via de Jan van Galenstraat en Burgemeester Röellstraat gaan rijden. De bovenleidingmasten werden al geplaatst (deze dienden voorlopig alleen voor de straatverlichting en ruimte voor een vrije trambaan was er ook al gerealiseerd. Alleen zou het nog 34 jaar duren voordat deze uitbreiding er kwam.


Aanleg van de aansluitwissels van de Jan Evertsenstraat naar de Admiraal de Ruijterweg richting Sloterdijk. Gelede wagen 626 op lijn 13 passeert komend vanaf het Mercatorplein; 14 maart 1982.
Foto: Erik Swierstra.

In de jaren vijftig werden er na de voortvarende uitbreiding van lijn 13 naar Slotermeer verder geen nieuwe trambanen meer aangelegd, er werden juist diverse tramlijnen opgeven en door busdiensten vervangen. Nadat in 1955 de lijnen 11 en 12 omgezet waren in buslijnen trof lijn 17 dit lot per 18 november 1956, zodat alleen de tramlijnen 7 en 13 nog over waren in dit deel van de stad.


De verlenging van de sporen in de Jan Evertsenstraat richting Jan Tooropstraat in aanleg. Lijn 13 gaat hier nog rechtsaf richting Hoofdweg, maar zal enige tijd later rechtdoor gaan; 17 november 1987.
Foto: Erik Swierstra.

Omdat lijn 13 met de groeiende bevolking van Slotermeer steeds drukker werd, kwam er vanaf 19 november 1956 een spitsdienst tussen Bos en Lommerplein en Centraal Station. In afwijking op de witte koersborden van lijn 13, kreeg deze tussendienst 13s gele koersborden. Vanaf 27 mei 1961 werd niet meer op zaterdag gereden, dit vanwege de invoering van de vijfdaagse werkweek (op zondag werd al niet gereden). Op 5 juni 1967 verdween de spitsdienst geheel.


De oudste brug met tramverkeer over de Kostverlorenvaart is de Wiegbrug, gebouwd in 1904 voor de Haarlemse tram. Sinds 1927 rijdt ook de Amsterdamse tram over deze brug. Lijn 12 is een kwart eeuw na de opheffing van de tram naar Haarlem over deze brug en de Admiraal de Ruijterweg gaan rijden. Gelede wagen 664 op de eerste dag van lijn 12 op deze brug, die in 1989 zou worden vernieuwd; 20 september 1982.
Foto: Erik Swierstra.

Een nieuw hoofdstuk voor de Amsterdamse tram brak aan in 1961. De verbussing van lijn 17 was een fiasco geworden, de bussen liepen vast in de Kinkerstraat en de inmiddels gebouwde en in aanbouw zijnde wijken Slotervaart en Osdorp hadden dringend behoefte aan een betere verbinding met de Binnenstad.


De Kinkerbrug vormt sinds 1924 voor de Amsterdamse tram de toegang vanuit de Kinkerstraat naar de Witte de Withstraat en Postjesweg. In de nadagen van de drieassers passeert motorwagen 891 deze brug; 22 april 1982.
Foto: Erik Swierstra.

Zo werd besloten lijn 17 weer als tram in ere te herstellen en tevens vanaf het Surinameplein een nieuwe trambaan in de middenberm van de Cornelis Lelylaan naar Osdorp aan te leggen. De aanleg was in de loop van 1962 voltooid en per 9 september 1962 kon de herboren lijn 17 terugkeren als eerste sneltramlijn van Amsterdam. Parallel aan de situatie bij lijn 13 werd op het oude traject een spitsdienst ingesteld. Vanaf 10 september 1962 reed lijn 27 tussen Surinameplein en Centraal Station in de spitsuren.


Lijn 14 rijdt sinds 1982 grotendeels de route van de vroegere locaaldienst van de NZH tussen de Raadhuisstraat en Sloterdijk. Gelede wagen 770 in de scherpe boog in de Admiraal de Ruijterweg, bij de Krommert; 18 maart 1986.
 Foto: Erik Swierstra.

De aanleg van de Ringweg om Amsterdam begon in de jaren zestig aan de westkant van de stad. In het verlengde van de Coentunnel kwam deze weg door Amsterdam-West te lopen. Hiertoe werden in de bestaande straten nieuwe viaducten aangelegd. Lijn 13 kreeg vanaf 15 april 1966 een nieuw tracé over het viaduct in de Bos en Lommerweg over de Einsteinweg.


Tijdens de vernieuwing van de uit 1904 daterende Wiegbrug kon het tramverkeer over een helft doorgang vinden, terwijl aan de andere helft werd gewerkt. Gelede wagen 608 op lijn 12 op de halve brug; 11 april 1989.
Foto: Erik Swierstra.

In 1969 verscheen het plan ‘Lijnen voor Morgen’. Het GVB wilde bestaande tramlijnen van meer vrije banen voorzien en een rechtgetrokken route geven tussen de buitenwijken en de Binnenstad. Het eerste project wat hiervan tot uitvoering kwam was de versnelling van de tramlijn naar Osdorp. Tussen Surinameplein en Osdorp was al een sneltramlijn maar tussen Surinameplein en Centraal Station was nog de oude situatie van toepassing, waar de trams tussen het steeds drukker wordende autoverkeer moesten zien vooruit te komen.


Van 1989 tot 2003 had lijn 7, komend vanaf de Hoofdweg, zijn eindpunt op het Bos en Lommerplein. Lijn 14 passeert de rotonde richting de Bos en Lommerweg. De gelede wagens 661 op lijn 7 en 870 op lijn 14; 18 september 1989.
Foto: Erik Swierstra.

In 1971 werd de route van lijn 1 tussen Centraal Station en Overtoom van vrije baan voorzien en de Leidsestraat werd autovrij gemaakt. Vanaf de Overtoom werden nieuwe verbindingsbogen aangelegd naar de Surinamestraat en Surinameplein. Lijn 1 kon nu vanaf de Overtoom komend de route van lijn 17 naar Osdorp gaan volgen als eerste tramlijn (bijna) volledig op vrije baan en met hoge frequentie (2 minutendienst in de spitsuren).


Sinds 1989 buigt lijn 14 vanaf de Admiraal de Ruijterweg af naar de Bos en Lommerweg, richting Slotermeer. Gelede wagen 772 op lijn 14 op de eerste dag van de nieuwe route; 18 september 1989.
Foto: Erik Swierstra.

Deze wijziging ging in per 17 oktober 1971. Lijn 17 werd weer ingekort tot het Surinameplein, hiertoe werd aan de noordwestzijde een nieuwe keerlus in het plantsoen aangelegd. Omdat lijn 17 nu geheel kwam samen te vallen met lijn 27, verdween dit hoogste tramlijnnummer van Amsterdam per 18 oktober 1971.


De rotonde op het Bos en Lommerplein vormde van 1950 tot 1954 het eindpunt van lijn 13 en van 1989 tot 2003 van lijn 7. Een bont met reclame beplakte gelede wagen 816 op lijn 7 in de keerlus, met zicht op de Bos en Lommerweg; 17 april 1998.
Foto: Erik Swierstra.

25 jaar na de opheffing van de Haarlemse tram in 1957 kwamen er weer trams te rijden over de Admiraal de Ruijterweg ten noorden van de Krommert. Een nieuwe trambaan, nu normaalsporig, werd aangelegd naar Sloterdijk. Op Molenwerf het plein voor het oude station Sloterdijk werd een keerlus aangelegd. De opening vond plaats op 20 september 1982, toen lijn 12 vanaf de Bilderdijkstraat komend niet meer rechtdoor ging naar de Frederik Hendrikstraat en -plantsoen, nu linksaf ging via de De Clerqstraat en Wiegbrug en verder over de gehele lengte van de Admiraal de Ruijterweg naar Sloterdijk ging rijden.


De Jan Evertsenstraat wordt gedomineerd door de karakteristieke architectuur van de Amsterdamse School van de jaren twintig. Gelede wagen 671 op lijn 7ter hoogte van de Admiralengracht; 27 november 2000.
Foto: Erik Swierstra.

Op dezelfde dag werd een nieuwe tramlijn 14 ingesteld, in feite de opvolger van de veertig jaar eerder opgeven lijn met dit lijnnummer en tevens opvolger van de in 1954 opgeheven locaaldienst van de NZH naar Sloterdijk. De nieuwe lijn 14 ging vanaf Station Sloterdijk via de Admiraal de Ruijterweg, de De Clerqstraat, Rozengracht en Raadhuisstraat naar de Dam en verder naar Amsterdam-Oost.


De gele gelede wagens worden afgelost door de wit-blauwe Combino’s. De 692 op lijn 13 op het Mercatorplein; 22 april 2002.

Foto: Erik Swierstra.

Drie jaar later werd het oude Station Sloterdijk gesloten omdat de spoorlijn naar Haarlem naar het noorden werd verlegd en via het nieuwe Station Sloterdijk ging lopen. Op 7 juli 1985 was ook de trambaan, gedeeltelijk over het oude spoortracé, naar het nieuwe station gereed en konden de lijnen 12 en 14 naar het Orlyplein gaan doorrijden, waar een nieuwe keerlus voor het station was aangelegd. In maart 1997 werd de lus ingekort tot het plein aan de zuidkant van het station, zodat de grote lus over de spoorlijnen heen niet meer door de tram werd bereden.


De gele gelede wagens in hun nadagen, hier de 674 op lijn 17 op de vrije trambaan van de Cornelis Lelylaan nabij het Surinameplein; 26 april 2003.
Foto: Erik Swierstra.

In 1986 werd de Ringspoorbaan als verbinding Centraal Station – Schiphol in gebruik genomen. In Slotervaart werd het station Amsterdam Lelylaan geopend. Omdat dit zoveel extra verkeer aantrok, dat lijn 1 het niet meer alleen aankon, keerde lijn 17 per 11 september 1988 terug op de Cornelis Lelylaan en ging doorrijden naar het Osdorpplein.


Met de stedelijke vernieuwing van het Bos en Lommerplein verdween in 2003 de rotonde en daarmee de keermogelijkheid voor de tram. Lijn 7 rijdt sinds 2004 door naar Slotermeer. Een Combino buigt op de nu aanwezige T-kruising af van de Hoofdweg naar de Bos en Lommerweg; 31 mei 2005.
Foto: Erik Swierstra.

In 1988/’89 vond een volgende uitbreiding in De Baarsjes, Bos en Lommer en Slotermeer plaats. Aftakkend van de Admiraal de Ruijterweg werd een trambaan over de Bos en Lommerweg naar het Bos en Lommerplein aangelegd. Deze kwam gereed in 1988. Een jaar later was ook de trambaan vanaf het Mercatorplein via de ‘drie Jannen’, Jan Evertsenstraat, Jan Tooropstraat, Jan van Galenstraat en Burg. Röellstraat naar de Slotermeerlaan gereed. Per 18 september 1989 werden de lijnen 7, 13 en 14 in deze omgeving gewijzigd. Lijn 13 ging via de nieuwe route via de Jan van Galenstraat rijden naar Geuzenveld.


Tram en architectuur: de uit 1926 daterende toren aan de noordkant van het Mercatorplein werd wegens bouwvalligheid afgebroken in 1961, maar in 1995 herbouwd. Lijn 7 rijdt al die jaren door de Jan Evertsenstraat, hier met gelede wagen 786; 2 april 2009.
Foto: Erik Swierstra.

Lijn 14 verliet de route naar Sloterdijk en ging via de nieuwe trambaan over de Bos en Lommerweg naar het Bos en Lommerplein en verder via de door lijn 13 verlaten route door Slotermeer naar de Slotermeerlaan. Het door lijn 13 verlaten spoor over de Hoofdweg werd voortaan door lijn 7 bereden, die nu net als lijn 13 in 1950, van Mercatorplein naar Bos en Lommerplein werd verlengd. De bestaande rotonde werd dubbelsporig uitgevoerd, waarbij de binnenste lus voor lijn 7 bestemd was en de buitenlus voor lijn 14.


Lijn 17 nog steeds op het Surinameplein, nu met Combino. Op de achtergrond de karakteristieke bebouwing van dit plein; 5 april 2009.
Foto: Erik Swierstra.

In 1995 werd het Mercatorplein heringericht. Onder het plein kwam een parkeergarage en het plantsoen maakte plaats voor een geasfalteerd plein. Ook de vroegere keerlus van lijn 7 verdween per 10 september 1995 en werd vervangen door een dubbelsporige baan langs de west- en zuidzijde van het plein. Op de kruising Jan Evertsenstraat / Hoofdweg werd een kruispunt aangelegd, compleet met dubbele verbindingsbogen van alle kanten naar alle kanten. In het engels heet dit een ‘Grand Union’. Van dit type volledige kruising waren er toen vier in Amsterdam: ook op Ceintuurbaan / Ferdinand Bolstraat (in gebruik tot 6 mei 2003), Ceintuurbaan / Van Woustraat en Overtoom / Eerste Constantijn Huijgensstraat.


Al weer vele jaren rijden zowel lijn 1 als lijn 17 vanaf het Surinameplein naar Osdorp, de ene naar De Aker, de ander naar het Dijkgraafplein; 5 april 2009.
Foto: Erik Swierstra.

In 2003 werd ook het Bos en Lommerplein heringericht in verband met bouw van nieuwe woningen. De rotonde verdween en werd vervangen door een T-kruising. Daardoor verloor lijn 7 hier zijn keermogelijkheid en moest vanaf 12 mei 2003 naar elders uitwijken. Voorlopig werd dat het Surinameplein (oude keerlus van lijn 17), dat vanaf het Mercatorplein via de Hoofdweg werd bereikt. Tussen 12 mei en 18 augustus 2003 konden de lijnen 7 en 17 wegens renovatiewerkzaamheden ook geen gebruik maken van de Kinkerbrug. Lijn 7 reed toen via de Wiegbrug en lijn 17 via de Overtoomse Sluis. Vanaf 12 december 2004 keerde lijn 7 weer terug op zijn oude route en werd vanaf het Bos en Lommerplein via de route van lijn 14 verlengd naar de Slotermeerlaan.

© Erik Swierstra, 7 maart 2010

Geraadpleegde literatuur:
De data van wijzigingen in de tramlijnen zijn ontleend aan de publicatie 'Lijnenloop Openbaar Vervoer Amsterdam, 1839 - 1989', door H.J.A. Duparc (1989).

< Naar index van Erik Swierstra

omhoog

laat een berichtje achter

 

Bezoekersteller

eXTReMe Tracker