Mediatijdlijn van de Amsterdamse tram
Geheugen van de Amsterdamse tram

<< naar intro mediatijdlijn

door naar 1922 >>

Share |

MEDIATIJDLIJN AMSTERDAMSE TRAM 1921
door Cees Pot
e-mail:
ceespot@amsterdamsetrams.nl

1921

12 januari 1921
In de raadsvergadering van heden vraagt het raadslid Lisser om inwilliging van het verzoek van een man, die via een verzoek aan de gemeenteraad gesolliciteerd heeft naar de functie van wagenbestuurder. Wethouder Wierdels antwoordt dat deze kwestie reeds is onderzocht, en dat geneeskundig onderzoek heeft uitgewezen, dat de man ongeschikt is voor deze functie. Hij is inmiddels bij de veemarkt geplaatst.

22 januari 1921
De “Nederlandsche Bond van Werklieden in Overheidsdienst” spreekt zich uit voor een ploegendienst in het kader van een 45-urige werkweek. Het gebruik van eenmanwagens wijst de bond niet bij voorbaat af, als deze het trambedrijf voordelen opleveren. Deze wagens zullen vooral goede diensten kunnen bewijzen voor het openen van nieuwe lijnen in buitenwijken en geannexeerde gebieden. In ontslag van personeel zal in geen geval berust worden, als besprekingen met de gemeente vooraf niet hebben uitgewezen, dat ontslagen noodzakelijk en onontkoombaar zijn.

2 februari 1921
’s Avonds laat springt iemand in de verkeerde richting van een motorwagen van lijn 3 op het kruispunt Rozengracht-Marnixstraat. Hij struikelt over de straatstenen, en valt tussen motor- en bijwagen. Ernstig gewond aan het hoofd moet hij naar een ziekenhuis vervoerd worden.

10 februari 1921
De SDAP heeft zich gericht zich tot de gemeenteraad met het verzoek om de Transvaalbuurt o.m. van een tramverbinding te voorzien. Naar aanleiding hiervan verzoekt het raadslid Wijnkoop om in een advies over deze kwestie ook aandacht te besteden aan andere buurten, die misdeeld zijn wat tramverbindingen betreft. De voorzitter antwoordt, dat dit verzoek niet nodig is omdat burgemeester en wethouders hier al aan werken.

1 maart 1921
In januari en februari heeft de gemeentetram 19.326.800 passagiers vervoerd, waarvan 1.701.700 op vroegrit- en vroegritretourkaarten. In dezelfde periode in 1920 waren deze cijfers 20.527.903, resp. 2.918.444.

5 maart 1921
Volgen een bericht in “Het Volk” zal het binnenkort mogelijk zijn een tramrit voor 1 cent te maken, en wel van Centraal Station naar IJveer. De wagens van de lijnen 2, 4 en 9 die momenteel naar De Ruijterkade rijden, lopen doorgaans op het Stationsplein leeg, om bijna zonder passagiers hun rit naar het eindpunt te vervolgen. De tramdirectie vindt dit een te kostbare zaak, en wil deze lijnen bij het Centraal Station laten eindigen. Om toch een verbinding met de IJ-veren te blijven bieden, zal een speciale lijn ingelegd CS-IJ-veer ingelegd worden, met een tarief van 1 cent. De bestelde eenmanwagens zullen op deze lijn gaan lopen.


betaalbus zoals in gebruik geweest op trams van lijn 22 - krantenknipsel van 9.8.1921
deze foto is eerder gepubliceerd bij LIJN 22

8 maart 1921
Aan het Leidscheplein komt een houten kantoorgebouwtje voor de K.L.M., waarin ook een wachtruimte voor de tram wordt opgenomen.

26 november 1921
De gemeenteraad behandelt de begroting voor 1922 van het trambedrijf.
Het raadslid Von Freytag Drabbe vraagt of het niet mogelijk is de trams te laten aansluiten op de laatste treinen. Het raadslid Spier wenst het raadhuis per tram bereikbaar te zien. Burgemeester en wethouders kunnen nu wel zeggen dat daarvoor een nieuwe doorbraak gemaakt moet worden, maar volgens hem is de Damstraat breed genoeg, en er zal toch eens een verkeersweg van West naar Oost door de binnenstad moeten komen. Het raadslid Polak wil weten of het college al een indruk heeft van de gevolgen van het nieuwe 10-cents-tarief, en wat zij denken over verbinding met de nieuw geannexeerde gebieden. Elders gebruikt men autobussen om ver weg gelegen stadsdelen met het centrum te verbinden. Hij denkt speciaal aan het Oostzanerdorp. Zijn de wegen daarheen te smal en de bruggen niet sterk genoeg? Is er dan geen reden om daarin te voorzien? Hij vindt dat het college te aarzelend is op dit gebeid.
Het raadslid Ophorst heeft er geen bezwaar tegen dat op sommige uren zonder bijwagen wordt gereden, maar als dat er toe leidt dat daardoor de motorwagens te vol worden, wil hij de bijwagens weer terug. Het raadslid Baas wil lijn 5 naar de De Wet-buurt doorgetrokken hebben, en wijst op de onveilige toestanden op het Stationsplein. Verbetering daarvan mag van hem wel wat kosten. Het raadslid Loopuit merkt op, dat dat alleen kan door demping van een deel van het Open Havenfront.
WethouderWibaut antwoordt op deze vragen, dat de aansluiting op de laatste treinen de volle aandacht heeft van het college. De dienstroosters zullen daarvoor gewijzigd moeten worden. Een tramlijn door de Damstraat is niet mogelijk omdat deze straat te druk is, en bovendien zou dan een deel van de Oudezijds Voorburgwal overwelfd moeten worden. Ook is er geen ruimte voor een eindpunt. De eerste indruk van het nieuwe tarief is, dat er een geringe toename van het aantal passagiers is, maar het is nog te vroeg om er echt iets over te zeggen. Er wordt gewerkt aan een advies over de verbinding met de Watergraafsmeer. Een tramlijn naar de De Wet-buurt wordt bemoeilijkt door de spoorweg, die gekruist moet worden. Alleen een autobuslijn kan hier helpen. Voor een autobuslijn naar Buiksloot en Nieuwendam is er niet voldoende verkeer te verwachten. Naar Oostzaan zal, zoals de raad onlangs besloten heeft, een stoomboot gaan varen. De heer Ophorst doelt waarschijnlijk op de extra trams van lijn 2. De dienst Publieke Werken heeft een plan in studie voor de verbetering van het Stationsplein.
De gemeenteraad besluit daarna de begroting voor het trambedrijf goed te keuren.

 
<< naar intro mediatijdlijn

door naar 1922 >>

Verantwoording en disclaimer:
Cees Pot heeft voor de totstandkoming van deze tijdlijn de database van de website "Historische kranten in beeld" geraadpleegd. Deze website is een initiatief van de Koninklijke Bibliotheek. Deze instantie heeft ons toestemming verleend voor publicatie op deze wijze.

* Soms komen er in de artikelen fouten en onjuistheden voor. Om wille van de authenticiteit is besloten deze ongewijzigd te laten.

laat een berichtje achter

omhoog

 

 

eXTReMe Tracker