Mediatijdlijn van de Amsterdamse tram
Geheugen van de Amsterdamse tram

<< naar intro mediatijdlijn

door naar 1919 >>

Share |

MEDIATIJDLIJN AMSTERDAMSE TRAM 1918
door Cees Pot
e-mail:
ceespot@amsterdamsetrams.nl

1918

7 januari 1918
Uit een tas die een passagier van lijn 14 uit de tram vergeet mee te nemen, worden een zilveren beugeltas, een zilveren beursje en een bankbiljet van 40 gulden ontvreemd.


prentbriefkaart uit de verzameling van Cees Pot

4 april 1918
In de gemeenteraad is een voorstel aan de orde om de vroegritprijs te verhogen. Het raadslid Ed. Polak verwondert zich over het agenderen van dit voorstel, omdat de gemeenteraad nog maar enkele maanden geleden een eerder voorstel heeft afgewezen. Aanneming ervan zal bijna uitsluitend de arbeiders treffen. Hij bestrijdt de opvatting in het voorstel dat er nu passagiers van het vroegrittarief gebruik maken, die dat voorheen niet deden. Met de cijfers is dat niet te bewijzen.
Wethouder De Vries zegt dat de gemeente niet door kan gaan met het toeleggen op de vroegritten. De bedoeling van dit voorstel is om het lijden van verlies door het trambedrijf te stoppen. De cijfers wijzen uit dat er thans bijna uitsluitend vroegritretours worden verkocht, en er wordt zelfs in die kaartjes handel gedreven.
Het raadslid Fabius zegt dat de gemeentebedrijven niet beneden de kostprijs mogen leveren, waarop Polak antwoordt, dat allerlei overheidsinstellingen waren beneden de kostprijs aan de bevolking leveren, dus waarom de tram niet? Hij blijft volhouden dat de stijging in het aantal verkochte vroegritten niet abnormaal is, en van handel in tramkaartjes is hem nog nooit gebleken.
Het raadslid Manassen stelt daarop voor om de vroegritretours helemaal af te schaffen. Wethouder De Vries wijst dit van de hand, hoewel hij persoonlijk zich er wel mee kan verenigen, en bij aanneming ervan zelfs bereid zou zijn de prijs van de enkele vroegritkaartjes te handhaven op 3 cent. Op verzoek van het raadslid Van de Tempel verklaart de voorzitter evenwel dat burgemeester en wethouders het voorstel-Manassen ontraden. Dit wordt daarop verworpen met 35 tegen 5 stemmen..
Vervolgens besluit de raad met 24 tegen 16 stemmen het voorstel van het college aan te nemen. Tegen stemmen de sociaal-democraten en de vrijzinnig democraten.


Aanhangrijtuig 780 van Werkspoor bouwjaar 1918/1919, In 1968 in gebruik genomen als mobiele kantoorwagen
foto: Spoor en tram

22 mei 1918
Op het ’s Gravesandeplein wordt een steen gegooid naar een werkwillige munitiewerker die zich in een tram van lijn 11 bevindt. Een paar ruiten sneuvelen, en de steen treft een politieagent, die daarop zijn revolver trekt. De stenengooiers nemen daarop de benen.

28 oktober 1918
Bij de gemeenteraad is een verzoek binnengekomen van de vereniging van trambestuurders “De Pionier”, strekkende tot invoering van een 7-urige werkdag voor wagenbestuurders. Burgemeester en wethouders zullen hierover advies uitbrengen. De centrale commissie heeft deze zaak reeds in studie genomen.

12 december 1918
De gemeenteraad besluit naar aanleiding van een motie van de S.D.A.P. met 1 stem tegen voor het gemeentepersoneel de achturige werkdag in te voeren. Het raadslid Kl. de Vries vraagt tijdens de discussie over dit onderwerp of het juist is, dat dit voor het rijdend trampersoneel, dat thans een 45 urige werkweek heeft, een 42-urige werkweek betekent. Hierop wordt ontkennend geantwoord.

13 december 1918
Het raadslid Prof. Fabius vraagt bij de begroting van de gemeentetram voor 1919, om lijn 2 te verleggen via de Weteringschans. De burgemeester antwoordt dat dit onder de gegeven omstandigheden niet mogelijk is. Ook wijst hij er op, dat er momenteel geen tramrails te krijgen zijn.

 
<< naar intro mediatijdlijn

naar 1919 >>

Verantwoording en disclaimer:
Cees Pot heeft voor de totstandkoming van deze tijdlijn de database van de website "Historische kranten in beeld" geraadpleegd. Deze website is een initiatief van de Koninklijke Bibliotheek. Deze instantie heeft ons toestemming verleend voor publicatie op deze wijze.

* Soms komen er in de artikelen fouten en onjuistheden voor. Om wille van de authenticiteit is besloten deze ongewijzigd te laten.

laat een berichtje achter

omhoog

 

 

eXTReMe Tracker