Mediatijdlijn van de Amsterdamse tram
Geheugen van de Amsterdamse tram

<< naar intro mediatijdlijn

door naar 1911 >>

Share |

MEDIATIJDLIJN AMSTERDAMSE TRAM 1910
door Cees Pot
e-mail:
ceespot@amsterdamsetrams.nl

1910

2 januari 1910
Op de Gelderschekade botst een sleperswagen op motorwagen 142 van lijn 7, waardoor het achterbalkon van deze motorwagen enige schade oploopt. Het blijkt dat de voerman van de sleperswagen in een nabij caf zit en de zorg voor de wagen aan een jongen van 9 jaar heeft overgelaten.

4 januari 1910
De NRC bericht dat sinds 1 januari jl. de tramkaartjes van de gemeentetram worden gedrukt bij de firma Granderath in Dsseldorf, waardoor bij de Stadsdrukkerij 4 meisjes en 2 mannen overbodig zijn geworden. De meisjes worden ontslagen, de mannen herplaatst als conducteurs bij de tram. De aanschaf van een nieuw rotatiepersje zou 10.000 Mark gekost hebben, wat in verhouding tot het relatief geringe gebruik te duur werd geacht.

18 januari 1910
De NRC meldt dat binnenkort de indienststelling kan worden verwacht van 6 bijwagens van een bijzonder groot model volgens het nieuwste type motorwagen (230-235), met dwarsbanken, grote schuivende ruiten en glasbalkons. In 1911 komen er dan nog zes bij.

26 januari 1910
Op een hernieuwd verzoek van bewoners van de Overtoom om lijn 1 door te trekken naar het Centraal Station, verklaren burgmeester en wethouders zich in de raadsvergadering van heden bereid dit in overweging te nemen.

28 januari 1910
Het tramverkeer ondervindt veel last van hevige sneeuwval. Met grote moeite slaagt men er in de dienst gaande te houden.


Lijn 14 met een van de oudste motorwagens op de Dam, 1910.
Fotograaf onbekend.

8 februari 1910
Omdat het wissel op de Stadhouderskade bij de Tesselschadestraat electrisch zal worden gemaakt, wordt de tramhalte van lijn 3 aldaar iets verplaatst, tot voor de Koepelkerk. De halte van lijn 2 bij de Tesselschadestraat vervalt.

15 februari 1910
Burgemeester en wethouders hebben wegens de bezwaren van de gemeenteraad tegen de aankoop van de percelen Brouwersgracht 300, Vinkenstraat 197-201 en Nieuwe Wagenstraat 1, nodig voor de uitbreiding van de remise Brouwersgracht ten behoeve van de berging van de bijwagens van de lijnen 5 en 10, nagegaan of een minder kostbare oplossing mogelijk is. Dat blijkt niet het geval te zijn, reden waarom zij de raad opnieuw voorstellen
 20.000 uit te trekken voor de aankoop van genoemde percelen.

16 februari 1910
De NRC bericht dat er hard gewerkt wordt aan de trambaan van de nieuwe lijn 14. Op de Nassaukade tussen de Raampoort en de Rotterdammerbrug liggen de rails al, en er wordt nu gewerkt in de Van Limburg Stirumstraat.

12 maart 1910
Op de Rozengracht steekt een zwangere vrouw vlak achter een tram over en loopt daardoor tegen een motorwagen die juist uit de andere richting nadert. Ze wordt tegen de grond geslagen en in zorgelijke toestand naar het Wilhelminagasthuis vervoerd.

21 maart 1910
In de Kinkerstraat willen stakende bouwvakkers het vervoer beletten van werkwilligen, en zij trachten de tram te bestormen. Er ontstaat een opstootje waarbij de politie moet ingrijpen, en diverse personen gewond raken.

26 maart 1910
Volgens het Handelsblad zullen burgemeester en wethouders binnenkort aan de gemeenteraad voorstellen de directeur Gemeentetram de bevoegdheid te geven in bijzondere gevallen van de gewone lijnenloop af te wijken of delen van lijnen tot tijdelijke nieuwe lijnen samen te voegen.

30 maart 1910
De NRC schrijft dat per 1 april vroegritten op lijn 7 zullen worden ingevoerd. Hiervan kan vanaf 5 uur gebruik gemaakt worden.

13 april 1910
De raad besluit tot uitbreiding van de remise Brouwersgracht, en aankoop van de daarvoor benodigde percelen.
Voorts wordt besloten bij het komende koninklijk bezoek de trams niet te versieren op de wijze waarop dat in Den Haag gebeurt, maar te volstaan met een eenvoudige versiering met groen en vlaggendoek.

26 april 1910
Een monteur van de gemeentetram wordt door de rechtbank vrijgesproken van het hem ten laste gelegde. Tegen hem was 14 dagen gevangenisstraf geist wegens toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door schuld, omdat op 7 januari jl. een timmerman op de Rozengracht tegen een door hem bestuurde tram was gelopen en zijn arm had gebroken.

27 april 1910
Tegen een heer die op 14 maart jl. een conducteur van lijn 2 heeft beledigd wordt een een boete van
2,50 subsidiair 20 dagen gevangenisstraf geist.

2 mei 1910
In de Reguliersdwarsstraat wordt een tweejarig kind dat uitwijkt voor een handkar door een motorwagen van lijn 4 gegrepen en op slag gedood.

8 mei 1910
Op het Kattenburgerplein komt een 5-jarig jongetje onder een motorwagen van lijn 7 en wordt zwaargewond naar het Portugees-Israelitische Ziekenhuis in de Rapenburgerstraat gebracht.

12 mei 1910
In verband met werkzaamheden aan de kruising Rozengracht voor de toekomstige lijn 14 kunnen de E.S.M.-trams niet verder rijden dan de De Clercqstraat bij de Wiegbrug. Tussen de Wiegbrug en de Spuistraat rijdt gedurende drie dagen een vervangende dienst van de Gemeentetram met bordjes E.S.M.


lijn 5 op het Damrak; hoewel er toen nog geen lijnkleuren en lijnnummers gevoerd werden. Zoals op de foto te zien is volstond men met een bord dat de route toonde.
Fotograaf onbekend.

15 mei 1910
Vandaag, 1e Pinksterdag, vervoert de gemeentetram 207.064 passagiers.
Op het Damrak komt een fietser onder een tram en raakt zwaargewond. Hij overlijdt in het Binnengasthuis. De trambestuurder heeft geen schuld, omdat hij de man, die plotseling achter een rijtuig overstak, onmogelijk kon zien aankomen.

16 mei 1910
Vandaag, 2e Pinksterdag, vervoert de gemeentetram 233.293 passagiers, tot heden het grootste aantal passagiers op n dag.
In de Haarlemmerstraat raakt een 4-jarig meisje bij het oversteken onder een tram en wordt zwaargewond.

25 mei 1910
s Avonds wordt lijn 14 officieel geopend met een feestelijke rit met een versierde tram in aanwezigheid van diverse autoriteiten. De volgende dag begint de normale dienst.

30 mei 1910
Ter gelegenheid van het koninklijk bezoek rijden van dag tussen 11 en 13 uur twee extra diensten:

 1. Kattenburgerplein via lijn 13 Nieuwezijds Voorburgwal Raadhuisstraat Rozengracht Marnixstraat Leidscheplein;

 2. De Ruijterkade Stationsplein via lijn 2 Van Baerlestraat Concertgebouw.
  De trams dragen een B in de beugel en bordjes op de spatschermen. Het normale tarief is van toepassing.

31 mei 1910
Ook vandaag worden twee extra-diensten gereden:

 1. De Ruijterkade Concertgebouw (als gisteren), van 13 tot 15 uur;

 2. Kinkerstraat via lijn 7 Frederiksplein Westeinde Stadhouderskade Amsteldijk Nieuwe Amstelbrug Weesperzijde, van 19 uur tot einde dienst.

1 juni 1910
Tussen 12.30 uur en 15 uur rijden wederom extra diensten tussen Kattenburgerplein en Leidscheplein.


Lijn 3 met een tramstel met een voormalige paardentrambijwagen op de Nieuwe Amstelbrug, omstreeks 1910. Op de brug een tram van lijn 5, onderweg naar de Weesperzijde. Op de hoek Ceintuurbaan/Amsteldijk trams van lijn 4. De St. Willibrordus buiten de veste moet het nog stellen zonder toren.
Prentbriefkaart

3 juni 1910
In de afgelopen feestweek heeft de gemeentetram ruim 1.814.000 passagiers vervoerd.
 
4 juni 1910
Op de Mauritskade bij de Muiderpoort slaat de bliksem in de bovenleiding. Een bovenleidingmast raakt zwaar beschadigd.

8 juli 1910
Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor
 66.000,- beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van de remise Brouwersgracht, en 270.000,- voor uitbreiding van het aantal reservemachines in de Centrale, aangezien anders in de komende winter stroomgebrek voor de tram zou kunnen ontstaan. Spoedshalve is voor n machine reeds opdracht gegeven.

15 juli 1910
In de Raadhuisstraat komt een wagen van een glashandel in botsing met een tram van lijn 14. Twee grote spiegelruiten die op de wagen worden vervoerd, worden verbrijzeld.

18 juli 1910
Door een twee uur durend hevig onweer, gepaard gaande met langdurige slagregens, raakt het tramverkeer s ochtends op verschillende plaatsen gestremd. In de Roelof Hartstraat wordt n spoor over een lengte van 100 meter ondermijnd, en breekt door verzakking van een mast een spankabel van de bovenleiding. Tot ongeveer 11 uur moet lijn 3 omrijden via Ferdinand Bolstraat Weteringschans Leidscheplein Leidscheboschje, maar kan dan over hulpwissels weer over n spoor de normale route volgen. Veel hinder ondervindt deze lijn ook van het blank staan van grote delen van de Ceintuurbaan. De hele dag blijft de dienst onregelmatig verlopen.
Ook kan lijn 6 wegens een storing op de Zeeburgerdijk enige tijd niet rijden.
De bliksem slaat in verschillende motorwagens in, waardoor de zekeringen uitslaan en in diverse gevallen kortsluiting ontstaat.

19 juli 1910
Een bankdirecteur scheldt een conducteur van lijn 5 die hem per ongeluk met het balkonhek raakt uit voor lomperd. De beledigde conducteur laat proces-verbaal opmaken, en op 17 september komt de zaak voor. Er wordt
25,- boete of 25 dagen hechtenis geist, maar op 30 september acht de rechter opzettelijke belediging niet bewezen en spreekt hij de bankier vrij.

28 augustus 1910
De NRC bericht dat bij een aantal motorwagens achter de rem een horizontale stang is aangebracht, zodat op een vol voorbalkon de passagiers de bestuurder niet meer kunnen hinderen bij het remmen.

7 september 1910
In de Roelof Hartstraat botst een auto tegen een motorwagen van lijn 3. Door de hevige schok wordt de chauffeur uit de auto geslingerd en komt hij met zijn hoofd tegen de tram. s Avonds overlijdt hij in het Wilhelminagasthuis. De trambestuurder wordt lichtgewond, en tram en auto raken flink beschadigd.

10 september 1910
De gemeenteraad besluit na uitvoerig onderzoek in een speciale raadscommissie de directeur der GEW te ontslaan, o.a. omdat hij buiten burgemeester en wethouders om de gemeentetram een veel te hoge electraprijs in rekening heeft laten brengen.

26 september 1910
Burgemeester en wethouders gunnen de verbouwing en uitbreiding van de remise Brouwersgracht aan de fa. Hfte te Amsterdam voor
42.885,-.

14 oktober 1910
In de Rapenburgerstraat wordt een 3-jarig jongetje door een tram van lijn 7 overreden en gedood.


Raadhuisstraat - 1910
Prentbriefkaart

24 oktober 1910
Naar aanleiding van de vele klachten over het trage rijden van de tram worden nieuwe voorschriften voor de wagenbestuurders uitgegeven.

6 november 1910
Bij de behandeling van de gemeentebegroting voor 1911 pleit het raadslid Ter Haar Jr. voor de invoering van een uniform tramtarief van 5 cents. Verder verzoekt hij om motorwagens met schuiframen en dito met imperialen. Raadslid Loopuit wil inlichtingen over het langzame rijden dat hij wijt aan de invoering van stroommeters, die de bestuurders dwingen om langzaam te rijden. Raadslid Douwes wil kosteloos overstappen van lijn 7 op de lijnen 3 en 10 mogelijk maken, en raadslid Posthuis wenst inzet van meer materieel op de drukke uren. Wethouder Serrurier antwoordt dat het invoeren van een uniform tarief samenhangt met uitbreiding van het materieel en vergroting van de remiseruimte. Hem hebben geen klachten over langzaam rijden bereikt. Omtrent de andere vragen zal hij advies laten uitbrengen.

14 november 1910
De NRC bericht dat het tramhuisje bij de Stadsschouwburg niet teruggaat naar de Weteringschans, maar verplaatst wordt naar de Ceintuurbaan, hoek Ferdinand Bolstraat. Bij de Stadsschouwburg komt een nieuw, groter huisje.

30 november 1910
Het raadslid Ter Haar Jr. Stelt de raad voor burgemeester en wethouders te laten adviseren over de invoering van een uniform tramtarief van 5 cents zodra de door de wethouder Serrurier genoemde voorwaarden zijn vervuld.

5 december 1910
Een bediende van een houthandelaar raakt op het achterbalkon van een tram van lijn 9 tussen Linnaeusstraat en Stationsplein een bedrag van
 5.050,- kwijt. Of het bedrag hem ontstolen is, of hij het verloren heeft, is niet bekend. De houthandelaar looft een beloning uit voor de vinder.

13 december 1910
De gemeenteraad besluit conform het voorstel van de heer Ter Haar Jr. van 30 november, en de burgemeester zegt vervolgens toe, dat met het gevoelen van de raad rekening zal worden gehouden bij het uitbrengen van het gevraagde advies.

14 december 1910
In de Sarphatistraat wordt een 70-jarige man door een tram van lijn 11 overreden. Hij wordt naar het Binnengasthuis gebracht, waar hij aan zijn verwondingen overlijdt.

15 december 1910
De gemeenteraad besluit
56.000,- beschikbaar te stellen voor de aanschaf van 14 bijwagens. Het raadslid Ruijs uit nog enige wensen ten aanzien van de inrichting ervan.


Lijn 9 - Plantage Middenlaan - 1910.
Prentbriefkaart

16 december 1910
Op de Oostenburgergracht komt een beschonken man onder een tram van lijn 13 en raakt gewond aan een been. Een andere, eveneens beschonken man kan nog net op tijd worden weggetrokken.
In de NRC verschijnt een commentaar op de aanstaande verhoging van de rijsnelheid.
De redactie schrijft, dat na de lijnen 1 en 2 ook op lijn 3 harder zal worden gereden. In januari volgen de andere lijnen. Het trambedrijf is hiermee op de goede weg, Door de stad sukkelende trams beantwoorden niet aan het beeld dat men van een grote stad heeft. Aan de andere kant wordt het op straat gevaarlijker, en zullen zich meer ongelukken voordoen. De trambestuurders klagen al over de grotere verantwoordelijkheid, en zijn bang dat er te veel van hun zenuwen zal worden gevergd.. Als iedereen, weggebruikers en trampassagiers, meewerkt, dan zal het volgens de redactie wel meevallen, en zal het publiek er alleen maar van profiteren.

17 december 1910
In verband met de opvoering van de rijsnelheid zullen nog voor 1 januari 1911 een aantal halten vervallen dan wel verplaatst of met andere gecombineerd worden:

 • Lijn 1
  De halte Overtoom tussen Frederikstraat en Bagijnegang vervalt; die bij de Anna Vondelstraat komt dichter bij de Hollandsche Manege te liggen, en de haltes Eerste en Tweede Constantijn Huijgensstraat worden gecombineerd.

 • Lijn 2
  De haltes Koninginneweg bij de Hendrik Jacobsstraat en bij de Westelijke Toegangsbrug vervallen.

 • Lijn 3
  De halte Mauritskade bij de Andrieszstraat vervalt en de halte Sarphatistraat bij de Andrieszstraat komt dichter bij de brug te liggen. De halte Westelijke Toegangsbrug vervalt.

 • Lijn 4
  De halte Ferdinand Bolstraat bij de Quellijnstraat vervalt. De halte op de Singelbrug wordt richting Ferdinand Bolstraat verplaatst. De halte Vijzelgracht bij Nieuwe Looiersstraat vervalt.

 • Lijn 5
  De halte op de Weesperzijde bij de Gijsbrecht van Amstelstraat vervalt, de halte Deli-brouwerij wordt verplaatst en zal tussen Marcusstraat en Graaf Florisstraat komen te liggen, terwijl de halte op de Middentoegangsbrug zal worden verplaatst.

 • Lijn 6
  De haltes Mauritskade/Pieter Vlamingstraat en Zeeburgerdijk/spoorwegovergang vervallen.

 • Lijn 7
  De haltes op de Weteringschans bij het 2e en 1e Weteringplantsoen en bij het Barlaeusgymnasium vervallen.

 • Lijn 9
  De haltes Kastanjeplein en Westelijke Toegangsbrug vervallen, en de halte Oosterpark bij de Kastanjeweg wordt verplaatst naar de Kastanjeweg.

 • Lijn 10
  De haltes op de Weteringschans als genoemd onder lijn 7 vervallen, en bovendien de halte Sloterdijkstraat.

 • Lijn 11
  De halte Oosterpark bij de Kastanjeweg vervalt.

 • Lijn 13
  De halte Czaar Peterstraat bij de 1e Leeghwaterstraat vervalt.


Lijn 7 - Weesperplein - 1910.
Prentbriefkaart

19 december 1910
s Avonds ontspoort in de bocht van de Schippersgracht een motorwagen van lijn 7, die dwars over beide sporen komt te staan. Tot ongeveer 23.30 uur is de dienst op de lijnen 7 en 13 gestremd.

20 december 1910
Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor lijn 1 door te trekken naar het Centraal Station, zoals door de bewoners van de Overtoom gewenst. De kosten worden geschat op
12.100,- per jaar.

 
<< naar intro mediatijdlijn

door naar 1911 >>

Verantwoording en disclaimer:
Cees Pot heeft voor de totstandkoming van deze tijdlijn de database van de website "Historische kranten in beeld" geraadpleegd. Deze website is een initiatief van de Koninklijke Bibliotheek. Deze instantie heeft ons toestemming verleend voor publicatie op deze wijze.

* Soms komen er in de artikelen fouten en onjuistheden voor. Om wille van de authenticiteit is besloten deze ongewijzigd te laten.

laat een berichtje achter

omhoog

 

 

eXTReMe Tracker