Historie van de tramlijnen 1 en 2
Geheugen van de Amsterdamse tram

    

Share |

door: Cor Fijma

Al meer dan een eeuw is de Leidsestraat het domein van de tramlijnen 1 en 2. Sinds 20 september 1982 rijdt ook lijn 5 daar. Er heeft ook enige tijd een lijn 11 gereden (1993-1996), feitelijk een ingekorte dienst op lijn 1.


Lijn 2 met Union 26 aan het eindpunt Koninginneweg in 1904. Een deel van de terreinen is nog niet bebouwd.
Fotograaf onbekend.


De 36 van lijn 2 in de Leidsestraat omstreeks 1904
Prentbriefkaart.


Lijn 2 met voormalig paardentramrijtuig 178 achter een Union op de Willemsparkweg, c.1906.
Prentbriefkaart.


lijn 2 (Union 26) op het Leidseplein in 1906. Merkwaardig is dat de ligging van de sporen anno 1906 gelijk is aan de huidige situatie, ondanks alle veranderingen die er in ruim een eeuw zijn geweest.
Prentbriefkaart uit de collectie van Marten van der Schaaf.


Lijn 2 bij de Schreierstoren op de Prins Hendrikkade. Lijn 2 reed daar van 18-3-1906 tot 25-11-1906. De datering kan dus alleen 1906 zijn.
Prentbriefkaart uit de verzameling van Ad Tiggeler


Lijn 2 op het Koningsplein in 1910 of later. Wagennummer niet te ontcijferen
Prentbriefkaart uit de verzameling van Ad Tiggeler

De lijn met de oudste rechten in de Leidsestraat is lijn 2. De lijn rijdt er sinds 28 december 1903 onafgebroken. Het begon uiteraard met Union-motorwagens. Een bewoner van een andere straat waar lijn 2 reed beklaagde zich bij de Gemeentetram over het lawaai dat de trams produceerden; “zijn koters konden er niet van slapen’. Zo heeft iedere vooruitgang zijn prijs. 


Deze interessante prentbriefkaart uit 1913 van het Leidseplein toont een driesporig Leidseplein met een aftakkend spoor. De Union op lijn 1 heeft als bestemming ENTOS op het koersbord. Een tram van lijn 10 met open bijwagen is bezig het plein over te steken.


Lijn 1 op het Leidseplein omstreeks 1913. De bijwagen 548 is ontstaan uit een vroegere paardentram die het nog tot 1926 heeft uitgehouden.
prentbriefkaart


Deze prentbriefkaart laat de toestand zien van de Overtoom met sluisjes op 18 april 1925
ter gelegenheid van de feestelijke verwelkoming van de eerste Holland-IndiŽ-vliegers in Amsterdam. Let op het enkelspoor naar/van de Amstelveenseweg waar toen de lijnen 1, 6 en 23 reden. Met ingang van 15 mei 1918 gingen de lijnen 1, 17 en 19 (de latere lijn 6) via de Zocherstraat rijden. Daarbij voegde zich op 4 augustus 1921 de nieuwe lijn 23. Lijn 17 werd op 15 maart 1923 ingekort tot de Kinkerstraat. Ingaande 30 juni 1933 is het spoor in de Zocherstraat verlaten en reden de lijnen 1, 6 en 23 rechtstreeks van Amstelveenseweg naar Overtoom.

Lijn 1 dateert van 20 februari 1904. Ook deze lijn kende natuurlijk de Unions. Ander materieel was nog niet aanwezig. De Unions hebben het op lijn 1 zeer lang volgehouden. Pas in 1950 reed voor het laatst een Union op lijn 1.


Lijn 1 met Union 136 en een boldakbijwagen in de Leidsestraat bij het Leidseplein, 1928.
Fotograaf onbekend.


Lijn 2 met Union 146 en een Breslauerbijwagen in de Koninginneweg, 1930.
Uit familiefilm van Jonne van der Drift


* Kort filmpje van bovenstaande afbeelding

* Fragment afkomstig uit het filmarchief van wijlen Frans van den Eerenbeemt, zoon van Herman van den Eerenbeemt. Geplaatst op de website van het Geheugen van Plan Zuid met schriftelijke toestemming namens rechthebbenden (©) Jonne R.M. van der Drift.
Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jonne R.M. van der Drift, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiŽren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren.


Lijn 2 met “stoeltjeswagen” 305 en een kleine middeninstapper 881’ in de strenge winter 1939/1940 aan het in de Saxen Weimarlaan gelegen eindpunt Koninginneweg.
Fotograaf onbekend.

Straatbeeld: bovenaanzicht trams en ander verkeer, met verlichting, in de LeidseÖ
Bovenaanzicht trams en ander verkeer, met verlichting, in de Leidsestraat bij avond. Amsterdam, Nederland, 1934.

Met de eindpunten in de binnenstad is in de beginperiode van de lijnen 1 en 2 nogal geŽxperimenteerd. Lijn 2 kreeg in 1903 een eindpunt op de Dam. Ook lijn 1 eindigde daar sinds zijn ontstaan. Beide lijnen zijn op 12 maart 1904 via het Damrak verlengd naar het “IJveer” (De Ruijterkade). Bij deze gelegenheid werd de paardentramlijn Dam – Prins Hendrikkade (Nieuwebrug) genummerd lijn 1A en ontving de paardentramlijn Kadijksplein – Czaar Peterstraat het lijnnummer 1B.


Hoofddorpplein met verlengde lijn 2 met een motorwagen van de serie 301-320 en een verlengde typebijwagen.
Prentbriefkaart uit de verzameling van Bert Klop


Lijn 1 met Union 111 en een verlengde typebijwagen 619-700 op het Spui, 1949. Union 111 heeft na 1950 nog een aantal jaren als opslagwagen in remise Lekstraat gestaan, maar is in 1957 alsnog gesloopt. Triest.
Fotograaf onbekend.

Al op 23 juli 1904 zijn de lijnen 1 en 2 ingekort tot de Dam. Op 19 januari 1905 kon de elektrische lijn 4 in dienst worden gesteld waarin lijn 1A was opgenomen. Lijn 1B ging daarna verder door het tramleven als lijn 4A. Met ingang van 18 maart 1906 ging lijn 2 via de N.Z. Voorburgwal en Stationsplein naar de Prins Hendrikkade bij de Schippersgracht rijden en kreeg lijn 4A het nummer 2A.

 
Lijn 1 met tramstel 113+629 op de Stadhouderskade bij het Leidsebosje, 1949.
Fotograaf onbekend.

Ook deze verlenging was van korte duur; per 25 november 1906 werd het Stationsplein eindpunt. Deze inkorting had alles te maken met de instelling van de elektrische lijn 13 die op 25 november 1906 lijn 2A verving op de route Czaar Peterstraat – Stationsplein. Hiermede was de elektrificatie van het paardentramnet voltooid.


Op lijn 1 is het kortgekoppelde tijdperk aangebroken. Het duurde slechts van 1949 tot 1957.
De wagen reed overigens maar een rit omdat de wagen op lijn 1 niet toegelaten was wegens het ontbreken van een ingekorte koppeling.
Stationsplein, 31  maart 1954.

Foto wijlen H.W.E. de Bock
N.B. Van de motorwagenserie 356-390 waren 358, 359, 364, 367, 376 en 378 niet kortgekoppeld. Deze zes wagens zijn in 1956 gesloopt.

Per 6 juli 1911 ging lijn 2 opnieuw naar het IJveer rijden en kreeg lijn 1 een verlenging naar het Stationsplein via de N.Z. Voorburgwal. Tenslotte verscheen op 4 augustus 1921 de kringlijn 22 op de De Ruijterkade en sindsdien vervullen Damrak- en N.Z. Voorburgwallijnen, dus ook lijn 2, geen functie meer in de verbinding met het IJveer.


Lijn 2 met het kortgekoppelde stel 489+890 in de Leidsestraat, 1954.
Fotograaf onbekend.


Lijn 2 met de als motorwagen omgebouwde bijwagen 476 in de Leidsestraat in de ong. 1955
Collectie Olaf Horn


Lijn 2 met het kortgekoppelde stel 370+890 op de Prins Hendrikkade, 1954.
Foto H.W.E. de Bock †

De andere eindpunten van beide lijnen zijn ook meermalen gewijzigd. Lijn 1 vond zijn eerste buiteneindpunt op de Amstelveenseweg bij de sluis. Later volgden verlengingen naar de Schinkelhaven, Saxen Weimarlaan, Hoofddorpplein en Stadionplein. In 1971 zei lijn 1 het zuidelijk stadsdeel vaarwel en begon de lijn aan een nieuwe loopbaan naar Osdorp (Dijkgraafplein).


Op de Amstelveenseweg is men in de zomer van 1955 doende de sporen te verplaatsen. Tot dan toe lagen beide sporen westelijk van het middendeel van de weg. Tramstel 382+645 onderweg naar het Stadionplein op 21-8-1955.
Foto Van Donselaar.
N.B. De 645 (voorheen 427) behoorde tot de bijwagensubserie 639-648, toen de oudste aanwezige trams, daterende uit 1911 en in dienst gesteld onder de nummers 421-430. Deze tien wagens hadden vier zijruiten terwijl de overige 72 typewagens vijf zijruiten bezaten.


Lijn 2 met het kortgekoppelde stel 479+623 aan de standplaats Hoofddorpplein, 22-6-1955.
Foto Van Donselaar.
 N.B. De combinatie van een motorwagen serie 476’ met een typebijwagen kwam zelden voor.

Sinds 8 december 2001 is De Aker het buiteneindpunt.
Lijn 2 reed aanvankelijk naar de Koninginneweg en volgde in 1948 lijn 1 op aan het Hoofddorpplein. In 1975 volgde verlenging naar Slotervaart en in 1991 werd het huidige eindpunt “Nieuw Sloten” bereikt.


De kortgekoppelde stellen 476-490/881-900 maakten in 1949 hun entrťe op lijn 1, maar reden later op lijn 2. Maar het kwam nu en dan voor dat zo’n stel op lijn 1 verdwaalde. Tramstel 476+881’ op de Amstelveenseweg, 1956. Blijkbaar is het een feestdag: vlaggen in de beugel.
Foto H.W.E. de Bock


een typisch lijn 2-tramstel uit de periode 1950-1957 op de Willemsparkweg anno circa 1956. Het is het stel 484+892. De bijwagen moet de 892 zijn aangezien de 882 toen al aan de kant stond. Gezien de reclames op de tram kan de foto niet voor 1956 zijn gemaakt.
fotograaf onbekend


Lijn 2 met stel 365+625 in de nadagen van de kortgekoppelde stellen. Van lijn 1 zijn de stellen al verdwenen, lijn 2 mag er nog even mee rijden. Stationsplein, 14-8-1957. Let op de brievenbus aan de 625 die wordt geleegd.
Foto H.P. Kaper.


In het najaar van 1957 verschijnen drieassers op lijn 2, in dit geval de 516 die is gefotografeerd op het Hoofddorpplein. De bestemming "Koninginneweg" op de richtingfilm is echter zeer verouderd. Al in 1948 is lijn 2 verlengd naar het Hoofddorpplein; 5.12.1957.
Collectie Cees Pot.

In dit stuk gaat het verder over de geschiedenis van beide lijnen na 1945. Lijn 1 behoorde tot de eerste lijnen waarop in 1945 de dienst werd hervat. Lijn 2 volgde pas in 1947. Op lijn 1 schommelden de Unions met hun typebijwagens weer als vanouds over de Overtoom. Ik heb er nog een vage herinnering aan. Lijn 2 deed het met de in aantal uitgedunde “stoeltjeswagens” 301-320 met hun korte middeninstapbijwagens 881-900 die al vanaf hun komst aan lijn 2 waren verbonden. Maar het werd zo langzamerhand tijd voor iets nieuws.


Lijn 2 met drieasser 535 in de P.C. Hooftstraat, hoek Stadhouderskade, in het laatste jaar waarin deze route werd bereden, 18-1-1958.
Foto P.H. Kiers †

“Het nieuws” bestond uit de moderne tram in de vorm van de in de jaren 1948-1950 verschenen drieassige motor- en bijwagens. Via materieelverschuivingen op andere lijnen kwam beter materieel voor de lijnen 1 en 2 beschikbaar.


Het gelede tijdperk op lijn 1 is aangebroken. De 557 op de N.Z. Voorburgwal, 23-3-1958

Er was echter een probleem(pje): de lengte van de bruggen in de Leidsestraat liet geen lange tramtreinen toe. Heel vernuftig heeft men toen van de motorwagens van de series 356-390 en 476-490 de achterkoppeling ingekort en van de bijwagens 619-648 en 881-900 de voorkoppeling. Zo ontstond de kortgekoppelde combinatie van motor- en aanhangrijtuig. Bij die ingreep zijn de rijtuigen in eenrichtingwagens veranderd. Met deze unieke vondst konden de lijnen 1 en 2 tot in 1957 met tweeassig materieel worden gereden.


Lijn 2 met gelede wagen 571 aan de standplaats Hoofddorpplein, 23-3-1958.


Bij stadionwedstrijden heeft lijn 1 versterking van drieassers zonder bijwagen; de 513 als vijfde extra wagen in de Stadionstraat, 30-4-1958.

Het “Leidsestraatprobleem” hield in de jaren vijftig de gemoederen nog steeds bezig. Ooit waren er zelfs gedachten over autobussen op de Leidsestraatlijnen. Een tweetal proefbussen is daartoe aangeschaft. Maar de oorlog gooide roet in het eten en de lijnen 1 en 2 bleven als tramlijnen gehandhaafd.


Lijn 2 met drieasser 507 op de vroegere route Stadhouderskade (waar de lijn in 1992 zou terugkeren), 24-8-1958.
Foto Van Donselaar.

In 1955 is uiteindelijk besloten de tram in de Leidsestraat te handhaven en zijn 25 gelede wagens besteld die voor de lijnen 1 en 2 waren bestemd. Op 16 juni 1957 verschenen de eerste twee op lijn 1 en in september van hetzelfde jaar werd ook lijn 2 er mee verrijkt. Voor Amsterdam was het eigenlijk een tramrevolutie; voor het eerst reden nu moderne trams in de hoofdstad. Hun succes was enorm. In 1958 zijn nog 12 gelede trams bijbesteld die in 1959 in dienst kwamen.

Bij de foto:
Dienstregeling van lijn 2 in de bestuurderscabine. Let op het onderste zinnetje: *Huisje schoonmaken.
foto: Jos Wiersema


Dubbelgelede tram 607 op lijn 1 op het Leidseplein. Tijdelijke verlegging via de Rozengracht leidde tot inzet van dubbelgelede wagens nu de Leidsestraat niet behoefde te worden gepasseerd, 3-9-1960.
Foto Van Donselaar.


De lijnen 1 en 2 rijden tijdelijk om via Marnixstraat-Rozengracht hetgeen de mogelijkheid geeft drieassige tramstellen en dubbelgelede wagens in te zetten. De 546+992 van lijn 2 in de “American Boog”, 7-9-1960.
Foto Van Donselaar


Nieuwezijds Voorburgwal ong. 1955.
Prentbriefkaart

De kortgekoppelde combinaties 356-390/619-648 schoven van lijn 1 door naar lijn 2. Dit betekende vrijwel het einde van de combinaties 476-490/881-900 van lijn 2. Toen ook lijn 2 met gelede wagens kon worden gereden als gevolg van voortgaande aflevering, verdwenen ook de 356-390/619-648 van het toneel. Voor de motorwagens 356-390 was nog een taak weggelegd op andere lijnen, met name lijn 7. Het overige kortgekoppelde material is in 1958 gesloopt. Helaas zijn daarvan geen museumexemplaren bewaard gebleven.


Lijn 2 met de 401 in een spitsuurdienst aan het Hoofddorpplein, 4-9-1963.
Foto J.E. de Kok †.
N.B. De 401 is thans in oorspronkelijke gedaante aanwezig als museumwagen.


Lijn 2 met de 456 in een spitsuurdienst op de N.Z. Voorburgwal, 8-11-1966.
N.B. Een poging de 456 te bewaren als museumbijwagen 908 is mislukt.

Op lijn 2 reden sinds november 1957 ook drieassers zonder bijwagens naast de gelede trams. Spoedig kon men losse drieassers ook op lijn 1 zien als “stadionextra”.  Het verdwijnen van het tweeassige materieel van lijn 2 betekende uiteraard ook de teloorgang van de bekende kopkoersborden op de motorwagens.


De laatste loodjes van de tweeassers. De 1411 als spitsuurwagen op lijn 1, N.Z. Voorburgwal, 1-3-1968.

Daarmee verdween de karakteristieke routeaanduiding “Hoofddorpplein – Postkantoor – Centraal Station”. Er waren meer lijnen dan slechts lijn 2 die het “Postkantoor” aandeden maar op de koersborden van die lijnen was geen sprake van de vermelding “Postkantoor”. Om dit verschil te verklaren moeten we even terug in de tramgeschiedenis. In de jaren 1906-1909 kende een aantal lijnen, waaronder lijn 2, speciale diensten voor het vervoer van postbeambten.


Lijn 2 met de 1428 als spitsuurdienst in de laatste fase van de blauwe motorwagens. Ten overvloede voert de wagen een lijnnummerplaat van een drieasser aan de achterzijde. Hoofddorpplein, 1-3-1968.


Spitsuurdienst met drieasser 903 rukt uit, Havenstraat, 3-10-1968.

In de jaren vijftig kreeg lijn 2 nog een andere schok te verwerken; de route via de P.C. Hooftstraat werd eindelijk vervangen door een geleiding van de lijn over het Vondelparkviaduct. De in 1958 op dit viaduct gelegde sporen dienden in de eerste plaats voor lijn 3 die nu niet meer de slinger via het Leidsebosje behoefde te maken. Lijn 2 moest op dit viaduct worden opgevat als “gast” gezien plannen de lijn door de Paulus Potterstraat te voeren. Het laatste is pas gerealiseerd in de jaren negentig.


Lijn 2 met de inmiddels tot zelfbedieningswagen verbouwde 575 op de Koninginneweg, vastgelopen in een blikken wereld, 13-12-1969.
    N.B. Hoeveel blik is er nodig om alle passagiers van een volbezette gelede tram te vervoeren?

In de jaren zestig is meermalen sprake geweest van het verdwijnen van lijn 2 van het tramtoneel. Zo presenteerde het bedrijf in 1965 een plan lijn 2 te vervangen door een verlengde autobuslijn 23 die een verbinding tot stand zou brengen tussen de westelijke en oostelijke stadsdelen via een deel van de route van lijn 2. Het is er niet van gekomen. In 1969 verscheen het plan “Lijnen voor morgen” waarin tramlijn 2 werd gedoodverfd als op te heffen tramlijn. Deze opheffing zou de prijs zijn voor een intensieve dienst op lijn 1 die zou worden verlegd van Stadionplein naar Osdorp.


Herinrichting Leidbosje - 1970
Martin Scheffer
 


Lijn 1 met de 585 op het winterse Leidsebosje, 8-3-1971.

Het laatste is gerealiseerd maar de opheffing van lijn 2 werd op de lange baan geschoven met het argument “eerst prioriteiten scheppen voor lijn 16”. Lijn 2 bleef maar rijden en is tenslotte in 1975 in westelijke richting verlengd naar Slotervaart. Het verdwijnen van lijn 1 van het traject Overtoom sluis – Stadionplein is in 1971 gecompenseerd door het verlengen van lijn 16 van het Haarlemmermeerstation naar het Stadionplein en in 1977 door het instellen van lijn 6. In 2006 is deze kwijnende lijn 6 opgeheven.


De nieuwe lijn 1 met de 709 bij Meer en Vaart, 1-2-1972.
Foto Van Donselaar.

Een alternatieve route voor de lijnen 1 en 2 liep in voorkomende gevallen via de Rozengracht en de Marnixstraat. In vroeger jaren kende lijn 2 zelfs “sneltrams” die over die route reden. Ook de spoortrams van lijn 1 die tot de instelling van het nachtbusnet in 1969 bestonden, reden tot 1962 via de Rozengracht – Marnixstraat – Kinkerstraat – J.P. Heyestraat. Lijn 2 kende geen spoortrams; de Willemsparkweg- en Koninginnewegbuurt werd geacht te worden bediend door de spoortrams van lijn 16.


Lijn 2 verlengd naar Slotervaart en Nieuw-Sloten, de 606 en een tweetal ‘trapwagens’ aan het Kasterleepark, 21-4-1992.

Over het gebruik van trammaterieel op de lijnen 1 en 2 is verder nog op te merken dat in 1963 voor het eerst blauwe wagens op die lijnen verschenen. Die “Blauwen” deden dat bijwagenloos. De gedachte was diensten die alleen in de spitsuren reden te voorzien van het oudste materieel zodat het nieuwere optimaal over het totale tramnet kon worden verdeeld.


Lijn 2 met de 832 buigt op het Leidsebosje af richting Overtoom, maar dat zal niet lang meer duren, 21-4-1992.


Lijn 2 met de 753 in het “voetgangersgebied” Leidsestraat, 27-3-1993.

De reconstructie van de tramsporen in de Leidsestraat – dat wil zeggen verlenging van de wisselplaatsen op de bruggen – in 1971 ontnam aan de lijnen 1 en 2 de noodzaak met enkelgelede trams en losse motorwagens te rijden. In 1973 zijn de enkelgelede trams verbouwd tot dubbelgelede, in navolging van de oudste gelede tram 551 waarmee dat al in 1958 geschiedde. Bij die gelegenheid zijn de wagens vernummerd van 551-587 in 851-887. Een aantal 800’en zijn in de jaren negentig terecht gekomen bij de tram in de Poolse stad Poznan.


Lijn 1 met “trapwagens” bij De Aker, 25-2-2002. Ook dit beeld behoort al weer tot het verleden.


Lijn 2 in de Paulus Potterstraat met de 620 in de nieuwe kleuren, 25-2-2002. Het tijdperk van de Combino’s is aanstaande.

Nadat de wijzigingen in de Leidsestraat hun beslag hadden gekregen, verloren de lijnen 1 en 2 hun unieke karakter. Na 1973 zag men er dubbelgelede wagens van alle bestaande en later verschenen typen, in de spitsuren aangevuld met drieassige stellen tot ook het laatste in 1983 verleden tijd was. Sinds 2002 rijden er Combino’s en nog maar kort geleden verschenen ook “blokkendozen” opnieuw ten tonele. “Trapwagens” zie je er niet meer; hun diensten komen slechts ten goede aan de conducteurloze lijnen 5, 16 en 24.


809, Heemstedestraat - 18.9.2010


2022, Hoofddorpweg - 18.9.2010

omhoog Routegeschiedenis lijnen 1 en 2

2 28.12.1903 ingesteld Koninginneweg - P.C. Hooftstraat - Hobbemastraat
 - Leidscheplein - Singel - Nieuwe Zijds Voorburgwal
 
- Paleisstraat (terug: Mozes en Ašronstraat) - Dam
1 20.2.1904 ingesteld Overtoom (Sluis) - Leidscheplein - Leidschestraat -
 
Singel - Nieuwe Zijds Voorburgwal - Paleisstraat -
 
(terug: Mozes en Ašronstraat) - Dam
1 en 2 12.3.1904 verlengd Damrak - Stationsplein - Westelijk Viaduct (terug:
Oostelijk viaduct) - IJveer
1 31.3.1904 verlengd Amstelveenscheweg (Schinkelhaven)
1 en 2 23.7.1904 ingekort Dam
2 18.3.1906 verlengd Nieuwe Zijds Voorburgwal - Middentoegangsbrug -
 
Stationsplein - Prins Hendrikkade (Schippersgracht)
1 20.5.1906 verlengd Amstelveenscheweg (terug: Koninginneweg - Saxen
 Weimarlaan - Sophialaan)
2 20.5.1906 verlengd Koninginneweg (terug: Saxen Weimarlaan -
 
Sophialaan - Amstelveenscheweg
2 25.11.1906 ingekort Stationsplein (heen: Middentoegangsbrug, terug
 Westelijke Toegangsbrug)
2 6.3.1907 gewijzigd in beide richtingen via Middentoegangsbrug naar
 oostzijde
2 1.11.1908 gewijzigd heen via Middentoegangsbrug, terug Westelijke
 Toegangsbrug
1 6.7.1911 verlengd Nieuwe Zijds Voorburgwal - Middentoegangsbrug
 
(terug: Westelijke Toegangsbrug) - Stationsplein
2 6.7.1911 verlengd Middentoegangsbrug - Oostelijk Viaduct (terug:
 Westelijk Viaduct)-IJveer
2 11.7.1913 verlegd heen P.C. Hooftstraat - Stadhouderskade I.p.v.
 Hobbemastraat
1 15.8.1914 gewijzigd berijdt kringspoor andersom, beginpunt Saxen
 Weimarlaan
1 15.5.1918 verlegd heen via Zocherstraat
2 4.8.1921 ingekort Middentoegangsbrug (terug: Westelijke
 Toegangsbrug) - Stationsplein
1 en 2 15.4.1922 verlegd Westelijke Toegangsbrug (terug: Middentoegangsbrug
1 11.12.1929 verlengd Zeilstraat - Hoofddorpweg - Hoofddorpplein
2 25.12.1929 gewijzigd beginpunt Saxen Weimarlaan, kringspoor andersom
bereden
1 30.6.1933 verlegd niet meer via Zocherstraat
1 en 2 12.12.1943 opgeheven op zon- en feestdagen
1 en 2 9.10.1944 opgeheven tijdelijk
1 18.6.1945 ingesteld niet op zon- en feestdagen
1 18.8.1946 ingesteld zon- en feestdagen
2 14.4.1947 ingesteld  
1 13.8.1948 verlegd Amstelveenseweg - Stadionplein
2 13.8.1948 verlengd Zeilstraat - Hoofddorpweg - Hoofddorpplein
2 18.10.1958 verlegd Van Baerlestraat - 1e Constantijn Huijgensstraat
Overtoom - Stadhouderskade - Leidsebosje
1 17.10.1971 verlegd Surinamestraat - Surinameplein - Cornelis Lelylaan
Meer en Vaart - Osdorpplein - Tussen Meer - Dijkgraafplein
2 6.10.1975 verlengd Heemstedestraat - Plesmanlaan - Johan Huizingalaan
 
- Louwesweg
2 23.9.1991 verlengd Antwerpenbaan (Nieuw Sloten)
2 30.5.1992 verlegd Paulus Potterstraat - Hobbemastraat -
 
Stadhouderskade
1 8.12.2001 verlegd Meer en Vaart-Pieter Calandlaan - Koos Vorrinkweg -
 
Matterhorn (De Aker)

Foto’s van de auteur, tenzij anders vermeld.

Cor Fijma - corfijma@amsterdamsetrams.nl
1.8.2007

zie ook: Kopkoersborden en zijkoersborden van lijn 1 en 2 >>

laat een berichtje achter

omhoog

 

eXTReMe Tracker