Disclaimer & contact
Geheugen van de Amsterdamse tram

disclaimer:

Deze website bevat documentatie, foto's en pentekeningen van historische Amsterdamse trams. Alle afbeeldingen behoren toe aan de auteurs van deze website, tenzij anders vermeld. Deze site en alle delen daarvan (teksten, scripts, foto's, logo's, kortom alles) worden beschermd door Nederlandse auteurswet en internationale verdragen met betrekking tot intellectuele eigendom. Reproductie en/of vermenigvuldiging zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende (meestal de maker) is verboden. Bij het  tot standkomen van deze website is getracht zoveel mogelijk toestemming te verkrijgen voor het beeldgebruik van de oorspronkelijke uitgevers. Indien een rechthebbende denkt aanspraak te kunnen maken op het beeldgebruik op deze website, gelieve contact op te nemen met de Jos Wiersema.

contactpersonen:

initiatiefnemer / auteur:    Jos Wiersema joswiersema@amsterdamsetrams.nl
kennisredacteur / auteur:    Cor Fijma chfijma@planet.nl
auteur:    Cees Pot rotpottertje39@gmail.com
auteur:    Hans de Haan renske.hans@telfort.nl
columnist / auteur:    Tom Mulder tmulder@xs4all.nl
auteur:    Jeroen Epema j.hepema@freeler.nl
auteur:    Erik Swierstra eriksw@wxs.nl

 

 

 

eXTReMe Tracker